Onze Diensten

Interim-management

Het gaat om het tijdelijk invullen van directie- en managementfuncties in bestaande of nieuwe organisaties.

De specialiteit van LUX advies is het opbouwen, verder professionaliseren en innoveren van organisaties.

Projectmanagement

De toegevoegde waarde van LUX advies ligt bij projecten op het gebied van smart city, digitalisering, civiel- en cultuurtechniek, ruimtelijke ontwikkeling en bedrijfsvoering (financiën, planning en control, personeel en organisatie).

Organisatie-advies

Hierbij gaat het om organisatie-ontwikkeling, het uitvoeren van analyses, het doen van onderzoek, het opleveren van rapportages en het implementeren in de organisatie.

LUX advies kijkt verder dan de oppervlakte. Wij doen
niet aan symptoombestrijding, maar houden onze opdrachtgevers scherp op die zaken waar de aandacht écht naar toe moet. Het kan hierbij gaan om allerlei vraagstukken, zoals organisatie-ontwikkeling, uitbestedingen of gemeentelijke fusies.

Beleidsadvisering

Dit bestrijkt beleidsadvisering op het gehele inhoudelijke werkveld van overheidsorganisaties. Aantoonbare ervaring heeft LUX advies op het gebied van digitalisering, smart city, civieltechniek, ruimtelijke ontwikkeling, sociaal domein,  financiën, bedrijfsvoering en dienstverlening.

Training en coaching​

Wij begeleiden organisaties met trainingen en individuele coaching in het kader van organisatie-, competentie- en teamontwikkeling.

Henri de Bekker

06 18 30 22 44
h.debekker@luxadvies.nl

Leon Engels

06 10 11 12 82
l.engels@luxadvies.nl

Toine Schoester

06 12 19 98 69
t.schoester@luxadvies.nl